World of Warcraft Dragonflight

ดันเจี้ยน Mythic Keystone ได้รับการยกเครื่องในฤดูกาลที่ 2 ของ เกม Dragonflight และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการแนะนำส่วนเสริมใหม่ในการหมุนเวียนรายสัปดาห์ใน เกม World of Warcraft สิ่งเสริมเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงของประสบการณ์ในดันเจี้ยน Mythic เนื่องจากผู้เล่นหลายคนพบว่าสิ่งเสริมบางอย่างทำให้ความสนุกของพวกเขาลดลงเมื่อทำ Keystones แทนที่จะให้ความท้าทาย Dragonflight Mythic Season 2 กำลังลบคำเสริมตามฤดูกาลเพื่อพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ แต่ก็เหมือนกับที่ผู้พัฒนาสัญญาไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งแรกสำหรับ Embers

Read More